Events

Pharmotsav 2K24

Pharmotsav 2K24

Smarnika 2k24

Smarnika 2k24

Smarnika 2k24

SPEC Garbotsav 2023

SPEC Garbotsav 2023

 • 03-10-2023
 • Read More
 • Alumni Meet - 2023 at SPEC

  Alumni Meet - 2023 at SPEC

  Alumni Meet - 2022 at SPEC

  Alumni Meet - 2022 at SPEC

 • 02-1-2022
 • Read More